Skip to main content

Kako se pravilno piše Međusmena ili među smena

Kako se piše Međusmena

  Piše se međusmena. Prefiks među-, koji označava da se nešto nalazi u položaju između delova označenih drugim delom složenice ili da se nešto odnosi na dve jedinke ili više jedinki označenih drugim delom složenice, piše se spojeno: međufaza, međugradski, međuklasa, međuljudski, međupaluba, međuplanetarni, međuprostor, međurečje, međusprat, međuvreme, međuzvezdani itd.


Metuzalem ili metuzalem   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Metuzalem, piše se kad se...
Metod ili metoda   Pravilno je i jedno i drugo. Metod je imenica muškog roda, a metoda imenica...
Meteorologija ili meterologija   Piše se meteorologija. Od grčkog meteōrología, prema metéōros i -logía . ...
Metar-dva ili metar dva   Piše se metar-dva. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pi...
Mestimice ili mestimično   Pravilno je i jedno i drugo. Ta dva priloga imaju isto značenje i ravnopra...
Mesec ili mesec   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Mesec, piše se kao naziv ...