Skip to main content

Kako se pravilno piše Nedelju-dve ili nedelju dve

Kako se piše Nedelju-dve

  Piše se nedelju-dve. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: sat-dva, dan-dva, kilogram-dva, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.


Nebih ili ne bih Piše se ne bih. Odrična rečca ne i potvrdna rečca da uvek se pišu odvojeno od glagola ...
Neretko ili ne retko   Piše se i jedno i drugo. Prilog neretko, koji znači u mnogim prilikama, rel...
Neoklasicizam ili neo-klasicizam   Piše se neoklasicizam. Prefiksoid neo-, koji znači nov, piše se spojeno: ne...
Nedostaci ili nedostatci   Piše se nedostaci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošća...
Ne razmišljajući ili nerazmišljajući   Piše se ne razmišljajući. Rečca ne uvek se piše odvojeno od glagolskog pril...
Neprofitabilan ili neprofitan   Piše se i jedno i drugo. Pridev neprofitabilan znači koji se ne isplati, ko...