Skip to main content

Kako se pravilno piše Negoli ili nego li

Kako se piše Negoli

  Piše se negoli. Rečca li je srasla s veznicima, pa se piše spojeno: ali, doli, ili, kadli, (a) kamoli, (a) nekmoli. Odvojeno se piše ako li, bi li, da li, gde li, je li, ko li, šta li itd.


Nebih ili ne bih Piše se ne bih. Odrična rečca ne i potvrdna rečca da uvek se pišu odvojeno od glagola ...
Neretko ili ne retko   Piše se i jedno i drugo. Prilog neretko, koji znači u mnogim prilikama, rel...
Neoklasicizam ili neo-klasicizam   Piše se neoklasicizam. Prefiksoid neo-, koji znači nov, piše se spojeno: ne...
Nedostaci ili nedostatci   Piše se nedostaci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošća...
Ne razmišljajući ili nerazmišljajući   Piše se ne razmišljajući. Rečca ne uvek se piše odvojeno od glagolskog pril...
Neprofitabilan ili neprofitan   Piše se i jedno i drugo. Pridev neprofitabilan znači koji se ne isplati, ko...