Skip to main content

Kako se pravilno piše Nemalo ili ne malo

Kako se piše Nemalo

  Piše se i jedno i drugo. Prilog nemalo, koji znači dosta, mnogo (npr. u novčaniku je bilo nemalo novca) ili uskoro, ubrzo (npr. nemalo zatim došla je i ona), piše se spojeno. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: ne malo nego mnogo.


Nebih ili ne bih Piše se ne bih. Odrična rečca ne i potvrdna rečca da uvek se pišu odvojeno od glagola ...
Neretko ili ne retko   Piše se i jedno i drugo. Prilog neretko, koji znači u mnogim prilikama, rel...
Neoklasicizam ili neo-klasicizam   Piše se neoklasicizam. Prefiksoid neo-, koji znači nov, piše se spojeno: ne...
Nedostaci ili nedostatci   Piše se nedostaci. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošća...
Ne razmišljajući ili nerazmišljajući   Piše se ne razmišljajući. Rečca ne uvek se piše odvojeno od glagolskog pril...
Neprofitabilan ili neprofitan   Piše se i jedno i drugo. Pridev neprofitabilan znači koji se ne isplati, ko...