Skip to main content

Kako se pravilno piše Otkrij ili otkri

Kako se piše Otkrij

  Piše se otkrij. Imperativ od glagola otkriti (prvo lice jednine prezenta: otkrijem) glasi otkrij, otkrijmo, otkrijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.


Otkupiti ili odkupiti   Piše se otkupiti. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...
Othraniti ili odhraniti   Piše se othraniti. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnost...
Otprilike ili odprilike   Piše se otprilike. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnost...
Otprilike ili od prilike   Piše se i jedno i drugo. Prilog otprilike, koji znači približno, po slobodn...
Otkad ili odkad   Piše se otkad. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti . ...
Otkucati ili odkucati   Piše se otkucati. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...