Skip to main content

Kako se pravilno piše Pauci ili paukovi

Kako se piše Pauci

  Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice pauk je pauci (pauci-pauka-paucima-pauke-pauci-paucima-paucima) ili paukovi (paukovi-paukova-paukovima-paukove-paukovi-paukovima-paukovima).


Pandorina kutija ili pandorina kutija   Piše se Pandorina kutija. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev...
Pakosna ili pakostna   Piše se pakosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor...
Pakostan ili pakosan   Piše se pakostan. Međutim, pakosna , pakosno , pakosni , jer se t gubi iz s...
Pariski ili pariški   Piše se pariski. Pridevi od prilagođenih stranih imena sa završetkom n, r, ...
Paljenje ili palenje   Piše se paljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Palačinka ili palačinak   Piše se palačinka. Ta imenica, kojom se označava vrsta okruglog tankog u ti...