Skip to main content

Kako se pravilno piše Radi ili zbog

Kako se piše Radi

  Piše se i jedno i drugo. Predlog radi se upotrebljava za iskazivanje svrhe, namere ili cilja radnje: došli su radi druženja. Predlog zbog se upotrebljava za iskazivanje uzroka (koji je izazvao neku posledicu): saplela se zbog nepažnje.


Rascvetalo ili razcvetalo   Piše se rascvetalo. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnos...
Računovodstvo ili računovotstvo   Piše se računovodstvo. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do...
Radostan ili radosan   Piše se radostan. Međutim, radosna , radosno , radosni , jer se t gubi iz s...
Raščešljati ili razčešljati   Piše se raščešljati. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je j...
Raznovrsna ili raznovrstna   Piše se raznovrsna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgo...
Raščistiti ili razčistiti   Piše se raščistiti. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je je...