Skip to main content

Kako se pravilno piše Radio-stanica ili radio stanica

Kako se piše Radio-stanica

  Piše se radio-stanica. Kada znači radijski, imenica radio se piše sa crticom: radio-amater, radio-aparat, radio-drama, radio-program, radio-reporter, radio-signal, radio-talasi, radio-tehnika itd. Kada znači radijska ustanova, imenica radio se piše odvojeno: Radio Klas, Radio Krupanj, Radio Šumadija itd. Kada se odnosi na zračenje u užem smislu ili je druga sastavnica nesamostalna, imenica radio se piše spojeno: radioaktivnost, radiobiologija, radiofonija, radiogenetika, radiogram, radiohemija, radioizotop, radiometrija itd.


Rascvetalo ili razcvetalo   Piše se rascvetalo. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnos...
Računovodstvo ili računovotstvo   Piše se računovodstvo. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do...
Radostan ili radosan   Piše se radostan. Međutim, radosna , radosno , radosni , jer se t gubi iz s...
Raščešljati ili razčešljati   Piše se raščešljati. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je j...
Raznovrsna ili raznovrstna   Piše se raznovrsna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgo...
Raščistiti ili razčistiti   Piše se raščistiti. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je je...