Skip to main content

Kako se pravilno piše Ranci ili rančevi

Kako se piše Ranci

  Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice ranac je ranci (ranci-ranaca-rancima-rance-ranci-rancima-rancima) ili rančevi (rančevi-rančeva-rančevima-rančeve-rančevi-rančevima-rančevima).


Rascvetalo ili razcvetalo   Piše se rascvetalo. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnos...
Računovodstvo ili računovotstvo   Piše se računovodstvo. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do...
Radostan ili radosan   Piše se radostan. Međutim, radosna , radosno , radosni , jer se t gubi iz s...
Raščešljati ili razčešljati   Piše se raščešljati. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je j...
Raznovrsna ili raznovrstna   Piše se raznovrsna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgo...
Raščistiti ili razčistiti   Piše se raščistiti. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je je...