Skip to main content

Kako se pravilno piše Razbij ili razbi

Kako se piše Razbij

  Piše se razbij. Imperativ od glagola razbiti (prvo lice jednine prezenta: razbijem) glasi razbij, razbijmo, razbijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.


Rascvetalo ili razcvetalo   Piše se rascvetalo. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnos...
Računovodstvo ili računovotstvo   Piše se računovodstvo. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do...
Radostan ili radosan   Piše se radostan. Međutim, radosna , radosno , radosni , jer se t gubi iz s...
Raščešljati ili razčešljati   Piše se raščešljati. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je j...
Raznovrsna ili raznovrstna   Piše se raznovrsna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgo...
Raščistiti ili razčistiti   Piše se raščistiti. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je je...