Skip to main content

Kako se pravilno piše Rečca ili rečica

Kako se piše Rečca

  Piše se i jedno i drugo. Rečca (partikula) gramatički je termin, nepromenljiva vrsta reči kojom se iskazuje lični odnos prema onome što se rečenicom saopštava, odnosno koja služi za isticanje, pojačavanje, odricanje, potvrđivanje rečenog (npr. modalna rečca, potvrdna rečca, odrična rečca). Rečica je deminutiv od imenice reka i od imenice reč.


Ređe ili retkije   Piše se ređe. Komparativ priloga retko je ređe, a superlativ najređe. ...
Revnosna ili revnostna   Piše se revnosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovo...
Recital ili resital   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik recital je uobičajen, ali je bolje upotr...
Remek-delo ili remek delo   Piše se remek-delo. Tradicionalni slikoviti, pojmovno objedinjeni spojevi d...
Revolucionar ili revolucioner   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Respektabilan ili respektivan   Piše se i jedno i drugo. Pridev respektabilan znači koji izaziva poštovanje...