Skip to main content

Kako se pravilno piše Rekla-kazala ili rekla kazala

Kako se piše Rekla-kazala

  Piše se rekla-kazala. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih ili suprotstavljenih značenja pišu se sa crticom: hoću-neću, imao-nemao, povuci-potegni, veži-dreši i sl. Međutim, ako se udvajaju višečlane sastavnice, treba pisati crtu sa belinama (ne crticu): drž – ne daj, idi mi – dođi mi, imao – ne imao, hteo – ne hteo, radio – ne radio, znao – ne znao i sl. Suvišna je crta (i zarez takođe) u primerima kao: radio ne radio, isto mu; učio ne učio, jednako prolazi i sl.


Ređe ili retkije   Piše se ređe. Komparativ priloga retko je ređe, a superlativ najređe. ...
Revnosna ili revnostna   Piše se revnosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovo...
Recital ili resital   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik recital je uobičajen, ali je bolje upotr...
Remek-delo ili remek delo   Piše se remek-delo. Tradicionalni slikoviti, pojmovno objedinjeni spojevi d...
Revolucionar ili revolucioner   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Respektabilan ili respektivan   Piše se i jedno i drugo. Pridev respektabilan znači koji izaziva poštovanje...