Skip to main content

Kako se pravilno piše Reko ili rek’o

Kako se piše Reko

  Piše se rekô. Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora reko (= rekao), došo (= došao), išo (= išao), kazo (= kazao), ko (= kao), našo (= našao), stigo (= stigao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): rekô, došô, išô, kazô, kô, našô, stigô i sl.


Ređe ili retkije   Piše se ređe. Komparativ priloga retko je ređe, a superlativ najređe. ...
Revnosna ili revnostna   Piše se revnosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovo...
Recital ili resital   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik recital je uobičajen, ali je bolje upotr...
Remek-delo ili remek delo   Piše se remek-delo. Tradicionalni slikoviti, pojmovno objedinjeni spojevi d...
Revolucionar ili revolucioner   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Respektabilan ili respektivan   Piše se i jedno i drugo. Pridev respektabilan znači koji izaziva poštovanje...