Skip to main content

Kako se pravilno piše Uzbrdo ili uz brdo

Kako se piše Uzbrdo

  Piše se i jedno i drugo. Prilog uzbrdo, koji znači naviše, nagore, uz neku uzbrdicu, piše se spojeno: pošla je polako uzbrdo prema kući. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: popela se brzo uz brdo. Isto važi i za nizbrdo, niz brdo.


Uzastopce ili uzastopno   Pravilno je i jedno i drugo. Ta dva priloga imaju isto značenje i ravnoprav...
Uzalud ili u zalud   Piše se uzalud. To je prilog koji znači bez koristi, bez rezultata, bez usp...
Uzgajač ili uzgajivač   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Uzdah ili uzdisaj   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Uzak ili uzan   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Od prid...
Uži ili uskiji   Piše se uži. Komparativ prideva uzak je uži, a superlativ najuži. ...