Skip to main content

Kako se pravilno piše Viceadmiral ili vice admiral

Kako se piše Viceadmiral

  Piše se viceadmiral. Vice-, prvi deo složenica koji znači pomoćnik, zamenik u nekom zvanju označenom osnovnom rečju, piše se spojeno: vicegubernator, viceguverner, vicekancelar, vicekonzul, vicepremijer itd.


Vičući ili vikajući   Piše se vičući. Glagolski prilog sadašnji od glagola vikati glasi vičući. G...
Vizualan ili vizuelan   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji pridev vizuelan. ...
Vitezi ili vitezovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice vitez je vitezi ili vitezo...
Viklovati ili vinklovati   Piše se viklovati. Od nemačkog wickeln, što znači omotavati, savijati. ...
Vi biste ili vi bi   Piše se vi biste. Oblici aorista pomoćnog glagola biti glase: bih, bi, b...
Vizitkarta ili vizit-karta   Piše se vizitkarta. Od nemačkog Visitenkarte, što znači posetnica. ...