Skip to main content

Kako se pravilno piše Viljušci ili viljuški

Kako se piše Viljušci

  Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice viljuška glase viljušci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i). Genitiv množine glasi viljuški (pored viljušaka).


Vičući ili vikajući   Piše se vičući. Glagolski prilog sadašnji od glagola vikati glasi vičući. G...
Vizualan ili vizuelan   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji pridev vizuelan. ...
Vitezi ili vitezovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice vitez je vitezi ili vitezo...
Viklovati ili vinklovati   Piše se viklovati. Od nemačkog wickeln, što znači omotavati, savijati. ...
Vi biste ili vi bi   Piše se vi biste. Oblici aorista pomoćnog glagola biti glase: bih, bi, b...
Vizitkarta ili vizit-karta   Piše se vizitkarta. Od nemačkog Visitenkarte, što znači posetnica. ...