Skip to main content

Kako se pravilno piše Visokoobrazovan ili visoko obrazovan

Kako se piše Visokoobrazovan

  Piše se i jedno i drugo. Ako se prilog visoko kao prva sastavnica, složen sa pridevom, ne naglašava, piše se spojeno: visokoobrazovan, visokocenjen, visokokaloričan, visokokvalitetan, visokoproduktivan, visokoučen, visokouvažen itd. Kada se visoko posebno naglašava, piše se odvojeno – visoko obrazovani i sl.


Vičući ili vikajući   Piše se vičući. Glagolski prilog sadašnji od glagola vikati glasi vičući. G...
Vizualan ili vizuelan   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji pridev vizuelan. ...
Vitezi ili vitezovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice vitez je vitezi ili vitezo...
Viklovati ili vinklovati   Piše se viklovati. Od nemačkog wickeln, što znači omotavati, savijati. ...
Vi biste ili vi bi   Piše se vi biste. Oblici aorista pomoćnog glagola biti glase: bih, bi, b...
Vizitkarta ili vizit-karta   Piše se vizitkarta. Od nemačkog Visitenkarte, što znači posetnica. ...