Skip to main content

Kavez značenje

šta znači Kavez

Na latinici: Definicija i značenje reči Kavez (pere. qafes,od turske reči: kafes) krletka; rešetke na prozorima starinskih kuća; ka-fez.

Reč Kavez sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. qафес, тур. кафес) крлетка; решетке на прозорима старинских кућа; ка-фез.


Kavila cevčica; ned. cev na štrcaljki, klistiru; hirurška metalna cevčica....
Kavurma l. vrsta jela od iznutrice i drugih dodataka; 2. vrsta čorbe od izn...
Kavkaski koji pripada Kavkazu, koji potiče od planine Kavkaza; kavkaska rasa b...
Kavitet šupljina, duplja, naročito u čovečjem telu ....
Kavitacija nastajanje mehura ili vakuuma u tečnosti koja se vrtložno kreće....
Kavirati čuvati se; jamčiti; pri mačevanju; izbegavati protivnikov udarac od...
Sve reči na slovo k