Skip to main content

Klinč

Šta znači Klinč


Klinč značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klinč (eng. clinch) sport: u boksovanju, pesničenju: položaj kad se borac nasloni na (ili uhvati za) svog protivnika i na taj način ga sprečava da zadaje udarce.

Reč Klinč napisana unazad: čnilk

Klinč se sastoji od 5 slova.

sta je Klinč

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....