Skip to main content

Klinoidan

Šta znači Klinoidan


Klinoidan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klinoidan (od grčke reči: kline krevet, postelja, eidos oblik, vid) posteljast, krevetast, u obliku postelje, sedla (kost).

Reč Klinoidan napisana unazad: nadionilk

Klinoidan se sastoji od 9 slova.

sta je Klinoidan

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....