Skip to main content

Klinologija

Šta znači Klinologija


Klinologija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klinologija (od grčke reči: kline, logia) ned. nauka o najboljem i najcelishodnijem načinu negovanja i lečenja bolesnika.

Reč Klinologija napisana unazad: ajigolonilk

Klinologija se sastoji od 11 slova.

sta je Klinologija

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....