Skip to main content

Klinometar

Šta znači Klinometar


Klinometar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klinometar (od grčke reči: klinein nagnuti, nagibati, metron mera, merile) rudarski instrumenat za merenje nagibnog ugla brdskih slojeva.

Reč Klinometar napisana unazad: ratemonilk

Klinometar se sastoji od 10 slova.

sta je Klinometar

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....