Skip to main content

Klinotehnika

Šta znači Klinotehnika


Klinotehnika značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klinotehnika (od grčke reči: kline postelja, krevet, technike) medicina: veština uređenja bolnica, bolesničkih soba i dr.

Reč Klinotehnika napisana unazad: akinhetonilk

Klinotehnika se sastoji od 12 slova.

sta je Klinotehnika

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....