Skip to main content

Kliper

Šta znači Kliper


Kliper značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kliper (eng. clipper) vrsta severnoameričkih brzih trgovačkih jedrilica u XIX veku; veliki transportni avion. klir (od grčke reči: kleros) v. kler.

Reč Kliper napisana unazad: repilk

Kliper se sastoji od 6 slova.

sta je Kliper

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....