Skip to main content

Kliring

Šta znači Kliring


Kliring značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kliring (eng. clearing) u ekonomskoj politici: sistem razmene dobara kome je cilj da uvozi iz jedne države u drugu budu podjednaki, to jest da roba robu plaća; trgovina: plaćanje obaveza bez davanja gotovog novca ili deviza, prostim prenošenjem sa svog računa kod neke banke na račun onoga prema kome se imaju obaveze plaćanja.

Reč Kliring napisana unazad: gnirilk

Kliring se sastoji od 7 slova.

sta je Kliring

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....