Skip to main content

Klistir

Šta znači Klistir


Klistir značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klistir (od grčke reči: klyster štrcaljke) ubrizgavanje tople ili hladne vode (često sa dodatkom zejtina, soli, sapuna, sirćeta ili male količine, glicerina) u creva radi ispiranja i čišćenja od zaostale hrane (upotrebljava se i za direktno unošenje lekova i hrane; sprava pomoću koje se to vrši.

Reč Klistir napisana unazad: ritsilk

Klistir se sastoji od 7 slova.

sta je Klistir

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....