Skip to main content

Klistirati

Šta znači Klistirati


Klistirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klistirati (od grčke reči: klyzo ispiram, ispiram creva) ispirati creva pomoću klistira.

Reč Klistirati napisana unazad: itaritsilk

Klistirati se sastoji od 10 slova.

sta je Klistirati

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....