Skip to main content

Klitoridektomija

Šta znači Klitoridektomija


Klitoridektomija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klitoridektomija (od grčke reči: kleitoris, gei. kleitoridos sekilj, sikilj, dražica, ektome isecanje) medicina: operativne vađenje klitorisa.

Reč Klitoridektomija napisana unazad: ajimotkedirotilk

Klitoridektomija se sastoji od 16 slova.

sta je Klitoridektomija

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....