Skip to main content

Klitoris

Šta znači Klitoris


Klitoris značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klitoris (od grčke reči: kleitoris) medicina: sekilj, sikilj, dražica (valjčast organ na prednjem i gornjem delu ženskog spoljašnjeg spolnog organa).

Reč Klitoris napisana unazad: sirotilk

Klitoris se sastoji od 8 slova.

sta je Klitoris

Slično:
Šta znači Klišograf sprava za kliširanje elektromehaničkim putem; upotreblja...
Šta znači Kliširati fr. clicher) prenositi sliku na kalup radi umnožavanja....
Šta znači Kliše fotografski snimak na staklu ili metalno j ploči, stereoti...
Šta znači Klif strmo zemljište koje se uzdiže visoko iznad vode ili okol...
Šta znači Klitoritis ned. zapaljenje klitorisa...
Šta znači Klitoris med. sekilj, sikilj, dražica ....