Skip to main content

Kobre

Šta znači Kobre


Kobre značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kobre (port. cobra, latinski colubra zmija) zoologija: istočnoindijska naočarka (zmija otrovnica).

Reč Kobre napisana unazad: erbok

Kobre se sastoji od 5 slova.

sta je Kobre

Slično:
Šta znači Kobre zool. istočnoindijska naočarka ....
Šta znači Koboldi pl. u nemačkoj mitologiji: ružni, pakosni, kao patuljci mal...
Šta znači Kobaltna bomba med. uređaj kojim se omogućuje primena radioaktivnog kobalt...
Šta znači Kobalt hen. elemenat, atomska masa 58,9332, redni broj 27, znak ...