Skip to main content

Kodenuncijat

Šta znači Kodenuncijat


Kodenuncijat značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kodenuncijat (od latinske reči: codenuntiatus) pravo: saoptuženik, saokrivljenik.

Reč Kodenuncijat napisana unazad: tajicnunedok

Kodenuncijat se sastoji od 12 slova.

sta je Kodenuncijat

Slično:
Šta znači Kod Napoleon francuski građanski zakonik koji je nazvan tako po tome š...
Šta znači Kodicil prav. dodatak testamentu koji sadrži neke sporednije i man...
Šta znači Kodificirati sastavljati zakonik, sastaviti zakonik ....
Šta znači Kodifikacija pribiranje pojedinačnih zakona i njihovo sređivanje i unoš...
Šta znači Kodifikator sastavljač zakonika ....
Šta znači Kodirekcija sauprava, saupravljanje....