Skip to main content

Koine

Šta znači Koine


Koine značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koine (od grčke reči: Koinos zajednički) prvobitno, opšti, zajednički govorni i književni jezik starih Grka postao od različitih dijalekata, a u širem smislu — svaki jezik postao na taj način — uklanjanjem razlika među mesnim govorima, odnosno među različitim dijalektima.

Reč Koine napisana unazad: eniok

Koine se sastoji od 5 slova.

sta je Koine

Slično:
Šta znači Koitus animalijum parenje životinja....
Šta znači Koitus snošaj, parenje; obljuba....
Šta znači Koir vlakna od ljuske kokosovog oraha, koja služe za pravljenje ...
Šta znači Koincidirati geok. poduda-rati se, podudariti se, poklapati se, poklopi...
Šta znači Koincidencija geom. poklapanje, podudaranje; fig. jednovremenost, istovr...
Šta znači Koinspektor sanadzornik....