Skip to main content

Koka kola

Šta znači Koka kola


Koka kola značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koka kola osvežavajuće piće od različitih biljnih ekstrakta s dodatkom vrlo male količine kofeina.

Reč Koka kola napisana unazad: alok akok

Koka kola se sastoji od 9 slova.

sta je Koka kola

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...