Skip to main content

Koka

Šta znači Koka


Koka značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koka (latinski coccus bobica) 1. biologija:medicina: bakterija loptastog ili jajastog oblika, izazivač mnogih zaraznih bolesti: zapaljenja mozga (meningokoka), zapaljenja pluća (pneumokoka), gonoreja (gonokoka) i dr. (iš. sosa, od latinske reči:, erythroxylon sosa) 2. peruanska biljka čije mirisavo i gorka ukusa lišće žvaću radi njegovog stimulativnog, oživljavajućeg dejstva.

Reč Koka napisana unazad: akok

Koka se sastoji od 4 slova.

sta je Koka

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...