Skip to main content

Kokainizam

Šta znači Kokainizam


Kokainizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kokainizam (od španske reči:) uživanje kokaina, oblik narkomanije; trovanje kokainom.

Reč Kokainizam napisana unazad: maziniakok

Kokainizam se sastoji od 10 slova.

sta je Kokainizam

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...