Skip to main content

Kokainomanija

Šta znači Kokainomanija


Kokainomanija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kokainomanija (od španske reči: sosa, od grčke reči: tata pomama, ludilo) teška telesna i duhovna rastrojenost kao posledica uživanja u kokainu.

Reč Kokainomanija napisana unazad: ajinamoniakok

Kokainomanija se sastoji od 13 slova.

sta je Kokainomanija

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...