Skip to main content

Kokana

Šta znači Kokana


Kokana značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kokana (iš.) Hem. alkaloidna materija koja se nalazi u lišću koke, upotrebljava se za umirivanje živaca i uminjavanje bolova.

Reč Kokana napisana unazad: anakok

Kokana se sastoji od 6 slova.

sta je Kokana

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...