Skip to main content

Kokarda

Šta znači Kokarda


Kokarda značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kokarda (od francuske reči: cocarde, coq petao, nazvane tako po petlovoj kresti) značka (na kapi ili kaputu) kao znak pripadnosti nekom staležu (vojsci) ili nekoj organizaciji (političkoj, socijalne j, kulturnoj, sportskoj itd.), znak članstva nekog staleža ili neke organizacije.

Reč Kokarda napisana unazad: adrakok

Kokarda se sastoji od 7 slova.

sta je Kokarda

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...