Skip to main content

Koker

Šta znači Koker


Koker značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koker (eng. cocker) zoologija: mali lovački pas, vrsta prepeličara, kovrdžave dlake, crne, riđe, žute ili mrke boje, sa belim pegama ili bez njih.

Reč Koker napisana unazad: rekok

Koker se sastoji od 5 slova.

sta je Koker

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...