Skip to main content

Kokerija

Šta znači Kokerija


Kokerija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kokerija (od francuske reči: coquerie) 1. brodske kuhinja; 2. fabrika, pogon za proizvodnju plina, plinara; 3. fabrika, pogon za proizvodnju koksa, koksara.

Reč Kokerija napisana unazad: ajirekok

Kokerija se sastoji od 8 slova.

sta je Kokerija

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...