Skip to main content

Koketa

Šta znači Koketa


Koketa značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koketa (od francuske reči: coquette) žena koja voli i gle, da da se dopadne drugima (naročito muškarcima); kaćiperka, namiguša, svidljivica.

Reč Koketa napisana unazad: atekok

Koketa se sastoji od 6 slova.

sta je Koketa

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...