Skip to main content

Koketan

Šta znači Koketan


Koketan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koketan (od francuske reči: coquet) koji voli (ili: udešava, traži) da se drugima dopadne; lep, krasan, cifrast, ukusan (za stvari).

Reč Koketan napisana unazad: natekok

Koketan se sastoji od 7 slova.

sta je Koketan

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...