Skip to main content

Koketerije

Šta znači Koketerije


Koketerije značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koketerije (od francuske reči: coquetterie) želja za dopadanjem, za sviđanjem; udvaranje; kaćiperstvo, namigivanje, cifranje.

Reč Koketerije napisana unazad: ejiretekok

Koketerije se sastoji od 10 slova.

sta je Koketerije

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...