Skip to main content

Koketirati

Šta znači Koketirati


Koketirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koketirati (od francuske reči: coq petao, coqueter) „ponašati se kao petao", to jest težiti na sve moguće načine da se zadobije i privuče pažnja suprotnog pola.

Reč Koketirati napisana unazad: itaritekok

Koketirati se sastoji od 10 slova.

sta je Koketirati

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...