Skip to main content

Koki

Šta znači Koki


Koki značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koki (od francuske reči: sosi, latinski cuculus kukavica) 2. prevaren muž, rogonja, rogan (zapravo „kukavica", zato što mužjak kukavičin biva, tobože, prevaren na taj način što njegova žena nosi jaja u gnezda drugih ptica i ostavlja da ih one izvedu).

Reč Koki napisana unazad: ikok

Koki se sastoji od 4 slova.

sta je Koki

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...