Skip to main content

Kokila

Šta znači Kokila


Kokila značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kokila (od francuske reči: coquille školjka) metalni kalup za livenje.

Reč Kokila napisana unazad: alikok

Kokila se sastoji od 6 slova.

sta je Kokila

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...