Skip to main content

Kokliš

Šta znači Kokliš


Kokliš značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kokliš (od francuske reči: coqueluche, latinski cucullus) kaluđerske kapuljače; medicina: magareći kašalj, hripavac; figurativno: ljubimac žena.

Reč Kokliš napisana unazad: šilkok

Kokliš se sastoji od 6 slova.

sta je Kokliš

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...