Skip to main content

Koknizam

Šta znači Koknizam


Koknizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koknizam (eng. cockneyism) londonski dijalekat.

Reč Koknizam napisana unazad: mazinkok

Koknizam se sastoji od 8 slova.

sta je Koknizam

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...