Skip to main content

Kokon

Šta znači Kokon


Kokon značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kokon (od francuske reči: coque, cocon) čaura ili mehurak svilene bube, zapredak gusenice, sviloprelje.

Reč Kokon napisana unazad: nokok

Kokon se sastoji od 5 slova.

sta je Kokon

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...