Skip to main content

Kokve

Šta znači Kokve


Kokve značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kokve (latinski coquere, coque) farmacija: kuva j (na receptima).

Reč Kokve napisana unazad: evkok

Kokve se sastoji od 5 slova.

sta je Kokve

Slično:
Šta znači Kokcija kuvanje, varenje; varenje, probava hrane u želucu; koktura...
Šta znači Kokcidioza med. veoma opasna, obično smrtonosne, bolest jetre i creva...
Šta znači Kokcidije pl. med. gotovanske praživotinje, izazivači veoma opasni...
Šta znači Kokus med. klica okru-glasta ili jajasta, izazivač raznih obolj...
Šta znači Koktel-partija prijem sa manjim posluženjem ....
Šta znači Koktel-bar zasebna prostorija gde se služi piće, a gosti se zadržav...